Nieuwe ‘Mission Control Centers’ richten zich op grondstoffen- en energietransitie

Nieuwe ‘Mission Control Centers’ richten zich op grondstoffen- en energietransitie

Dataverzameling

Bij de nieuwe projecten horen online dashboards die de actuele stand van zaken binnen de energie- en grondstoffentransitie aangeven. Daarbij is sprake van twee fysieke ‘Mission Control Centers’. Deze richten zich op de verzameling en verspreiding van de informatie over de energie- en grondstoffentransitie. De centra komen in Arnhem en Den Haag. Hun taken richten zich op drie specifieke doelen. De eerste is het beschikbaar stellen van een openbaar, onafhankelijk en integraal beeld van Nederland wat het realiseren van de SDG-missies en -doelstellingen betreft.

Daarnaast gaat het om het komen tot een onafhankelijk centrum voor strategische scenario analyse, (bij)sturing en vernieuwing. Hierbij gaan de centra direct reageren op ‘fake news’ over de energietransitie en grondstoffentransitie. Tot slot gaan de nieuwe centra concrete hulp en interventie beiden bij knelpunten. Vanaf 25 september 2020 sturen de initiatiefnemers aan iedereen in Nederland een oproep om actief mee te helpen aan de missies: schone en betaalbare energie voor iedereen en verantwoordelijke productie en consumptie in 2030.

No Comments

Post a Comment

Translate