Officiële SDG Missies aangeboden aan heel Nederland gekoppeld aan landelijke dashboards voor energie- en grondstoffen transitie

Officiële SDG Missies aangeboden aan heel Nederland gekoppeld aan landelijke dashboards voor energie- en grondstoffen transitie

De eerste SDG-missies zijn uitgedeeld! Vrijdag 25 September 2020,  heeft het mission control team in samenwerking met SDG Nederland, Ruud KoornstraKarin van IJsselmuideKelly Ruigrok, Data-for-Good.com en diverse ministeries, meer dan 200 brieven bezorgd aan parlementsleden, ministers, burgemeesters, staatssecretarissen en burgers in Nederland met hun eigen missie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 te bereiken. De eerste levering vond plaats aan de Koninklijke familie van Nederland. 25 September om 12:00 uur is de openbare brief aan alle “medelanders” gepubliceerd om op te roepen tot actie op grote schaal.

Landelijke dashboards energie en grondstoffen transitie
We kunnen de 17 doelen wereldwijd bereiken tegen 2030. Dit kan door voor elk land een dashboard per SDG te faciliteren waarop mensen, bedrijven en overheden de status van het land op een SDG kunnen zien. De scientist board die verbonden is aan de online dashboards analyseert en plot de data in simulaties zodat we samen tot impactvolle en transparante oplossingen komen. 

De historische data op de landelijke dashboards wordt in Nederland door het CBS gefaciliteerd, de nieuwe data halen we op met het ecosysteem van mensen, organisaties en overheids organisaties zodat de data accurater wordt en je als land daarop kunt schakelen. Andere partners van SDG Mission Control zijn o.a.: NEVI, Stichting SCO, Global Sustainable Enterprise System, Sustainable Brand Index, MVO Nederland, ProRail, Provincie Gelderland, Provincie Zuid Holland, Kadaster, TenderBirds, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, het Groene Brein en Duurzaam-Ondernemen.nl.

Claim je missie

Als burger, bedrijf, burgemeester, wethouder, minister etc. kun je nu je missie claimen op de websites van de landelijke dashboards om de energie en grondstoffen transitie te helpen behalen en versnellen.

Weet u nog? President John F. Kennedy gaf in zijn beroemde speech aan dat hij de eerste man naar de maan wilden sturen. Iedereen dacht dat hij gek was, maar vanuit Houston is het binnen 10 jaar gelukt. Houston diende als Mission Control voor deze missie. De landelijke Dashboards voor de energie en grondstoffen transitie is het Houston van deze transities, met als doel; schone en betaalbare energie en verantwoorde productie en consumptie voor iedereen.

Indien je je missie claimt krijg je binnen 48 uur een op maat gemaakte missie die laat zien wat jij kunt doen om te helpen met het behalen van de missie; het paradijs op aarde in 2030.

Inhoud van de missies kunnen zijn: vergaren van data, rapporteren over de SDGs, deelnemen aan de research groep, deelname aan de scientist board, een SDG Influencer worden, data analyseren m.b.t. SDGs, deelnemen aan de nationale of internationale lobby groep, deelnemen aan de fysieke & online  Mission Control Room meetings, Ruud Koornstra of Karin van IJsselmuide van advies voorzien (SDG Coördinatoren SDG 7 & SDG 12), etc.

Internationale ambitie
De Data for Good – Mission Control Centers starten in Nederland met SDG 12 en SDG 7. Samen met overheid, bedrijfsleven en burger bouwen we in Nederland aan een ecosysteem om échte impact mogelijk te maken. Internationaal is er al veel animo en het Mission Control team werkt o.a. al in Amerika aan een SDG 6 dashboard.

Claimt u ook uw missie? 

https://missioncontrolsdg7.data-for-good.com

https://missioncontrolsdg12.data-for-good.com

https://www.sdgnederland.nl

No Comments

Post a Comment

Translate